Voorbeelden

Hier vindt u de casusbeschrijving van vijf innovaties in de zorg. Waar liepen de ondernemers zoal tegenaan? Hoe lang heeft het ontwikkeltraject geduurd? Hoe werken zij samen met zorgverzekeraars? Wat maakt hun innovatie uniek? Welke lessen kunnen we van deze innovaties leren? Antwoord op deze vragen vindt u voor innovaties op het gebied van complexe wondzorg, nierfalen, hartfalen, langer thuis wonen en informatie op maat voor patiënten.

casus Effectieve cardio

casus_cardio

casus Nierteam Aan Huis

casus_nierteam

casus Kenniscentrum Wondbehandeling

casus_wondzorg

 casus VitaalThuis

Vitaal Thuis

casus Inforium

casus_Inforium