Uw idee

Hebt u een goed idee en zoekt u naar advies of ondersteuning om dit te realiseren, dan kunt u uw idee aanmelden bij het zorgvernieuwingsloket van de verzekeraar. Uw idee dient dan wel aan enkele criteria te voldoen.

De criteria waaraan uw idee moet voldoen

 • Uw idee richt zich op verlaging van zorgkosten waarbij de kwaliteit van de zorg gelijk blijft of verbetert;
 • Uw idee draagt bij aan de toegankelijkheid van zorg;
 • Uw idee levert een duidelijk voordeel op voor de patiënt, als regisseur van de zorg, of zijn omgeving (familieleden, mantelzorgers);
 • Uw idee bestaat nog niet in Nederland (tip: overzicht van zorginnovaties);
 • Uw project richt zich op de praktijk: patiënten en eventueel andere relevante stakeholders in het ecosysteem zijn erbij betrokken, en het sluit aan bij hun wensen en behoeften;
 • Uw project wordt door uzelf uitgevoerd, met ondersteuning door de zorgverzekeraar met eventuele partners/allianties;
 • Uw project heeft doelen die meetbaar, realistisch en tijdgebonden zijn;
 • Uw aanvraag heeft niet alleen betrekking op financiering voor wetenschappelijk onderzoek;
 • Uw aanvraag heeft niet alleen betrekking op financiering voor inrichtingskosten of bouwkosten.

Voldoet uw idee aan deze criteria, dan kunt u overwegen om het aan te melden bij het zorgvernieuwingsloket.

De vragen die bij de aanmelding worden gesteld

Als u uw project aanmeldt bij het zorgvernieuwingsloket dan worden er een aantal vragen gesteld. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Geef een korte omschrijving van uw project
 • In welke fase bevindt uw project zich?
 • Wat verwacht u van de zorgverzekeraar bij de uitvoering van uw project?
 • Aan welke behoeften van de patiënt (of zijn omgeving) voldoet uw project?
 • Hoe draagt uw project bij aan de medische kwaliteit van de zorg?
 • Hoe verlaagt uw project de zorgkosten?
 • Beschrijf de te behalen resultaten van uw project
 • Wat zijn de gevolgen als uw project niet wordt uitgevoerd?
 • Wat vinden andere partijen of zorgaanbieders van uw project?
 • Hoe kan uw project op grotere schaal worden ingevoerd?
 • Hoe ziet de begroting voor uw project eruit?

Denk van tevoren goed na over de antwoorden op deze vragen. Verzekeraars krijgen veel aanmeldingen binnen en met een kwalitatief goede aanvraag kunt u zich in positieve zin onderscheiden van de overige aanvragen.

Waar kunt u uw idee indienen

Wilt u uw idee aanmelden, dan kunt u onder andere op de onderstaande plaatsen terecht: