Meer informatie

Meer weten over de rol en de belangen van de zorgverzekeraar?

Lees dan het boekje Succesvol ondernemen met eHealth: Innovatieroutes in de Zorg.

Links naar meer informatie over de bekostiging van zorginnovaties

Links naar zorginnovatieloketten van zorgverzekeraars

Links naar zorginkoopafdelingen van zorgverzekeraars

Links naar subsidieverstrekkers en investeringsfondsen

Expertise voor de evaluatie van de meerwaarde van zorginnovaties

Hiervoor kunt u terecht bij diverse vakgroepen aan universiteiten, bij academische ziekenhuizen, bij onderzoekcentra voor de gezondheidszorg (o.a. EMGO, iBMG, Julius Centrum, Nivel, Trimbos) en bij lectoraten aan hogescholen.

ZonMw heeft een speciaal programma Doelmatigheidsonderzoek waarbinnen veel wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar de effecten en de kosten van nieuwe behandelingen.

Contact

Heeft u vragen over deze website? Neem dan contact op met het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg: ictinnovaties-zorg@windesheim.nl.