Over de zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars hebben een duidelijke taak, namelijk: de beste zorg inkopen en daarbij de zorgkosten beheersbaar houden. Verzekerden (en de politiek) eisen tenslotte dat zorgverzekeraars de kosten in de hand houden en dat de solidariteit (dat wil zeggen: iedereen ontvangt de zorg waar hij recht op heeft) goed geregeld is.

Het belangrijkste doel voor de zorgverzekeraar is goede zorg voor haar verzekerden. Goede zorg betekent: de beste verhouding tussen medisch inhoudelijke kwaliteit, klantbeleving en zorgkosten. Zorgverzekeraars kunnen daarbij niet bepalen wat de kwaliteit is, maar ze kunnen wel zorgen voor polissen waarin kwaliteit het fundament vormt voor de zorginkoop. Zo organiseert de zorgverzekeraar de zorg voor haar verzekerden dichtbij in de eigen omgeving waar het kan en verder weg als het beter is. Voor het realiseren van goede zorg is dus samenwerking nodig met patiënten-, consumenten- en beroepsorganisaties.

Het indienen van uw idee kan de zorgverzekeraar helpen om deze doelen te realiseren. 

 

zorgnetwerk

 

Meer weten over de rol en de belangen van de zorgverzekeraar?

Lees dan het boekje Succesvol ondernemen met eHealth: Innovatieroutes in de Zorg.

Disruptieve innovatie

De gesproken zorgverzekeraars (VGZ, Zilveren Kruis en CZ) volgen met interesse de ontwikkelingen op het gebied van zorginnovatie en kijken daarbij ook naar wat er op de consumentenmarkt gebeurd. Menno Jansen (zorgverzekeraar CZ) laat weten: “ wij zien steeds vaker kansrijke en soms disruptieve innovaties van buiten de traditionele zorgsector komen die voor verzekeraars en hun verzekerden zeer interessant zijn maar buiten de bestaande paden vallen. Bijvoorbeeld innovaties van patiënten zelf, maar ook bedrijven die rechtstreeks (vaak digitale) diensten en of producten richting consumenten of verzekerden bieden op het gebied van preventie, zelfmanagement en/of diagnostiek.

Deze kunnen de consumentenroute volgen en toch voor de zorgverzekeraar van meerwaarde zijn doordat ze preventief of op het gebied van zelfmanagement hun waarde bewijzen  in plaats van puur curatief zijn. Dit zijn voor de afdeling zorginkoop andere trajecten dan het gebruikelijke inkopen van zorg bij (de traditionele) zorgaanbieders gebruik makende van de vastgestelde inkoopkaders en richtlijnen. Deze “nieuwe” diensten en/of producten kunnen voor in de aanvullende verzekering interessant zijn of als service naar de eigen verzekerden maar kunnen ook als substitutie dienen van huidige zorghandelingen en of processen. Zaak is om bij implementatie van deze nieuwe diensten en businessmodellen dit samen te doen met betrokken stakeholders (leveranciers, zorgpartijen, consumenten etc.) anders is het onze ogen gedoemd te mislukken. Vraag en gebruik van deze diensten door de consument zelf zal uiteindelijk tot de (gewenste) disruptie en innovatie leiden.”

“Wij zien steeds vaker interessante disruptieve innovaties van buiten de traditionele zorgsector”