Over deze website

Hoe overtuigt u de zorgverzekeraar van uw zorgvernieuwingsidee?

Stel, u bent een ondernemer of een zorgaanbieder met een goed idee waarmee de zorg in Nederland kan worden vernieuwd en verbeterd. U bent op zoek naar financiering of bekostiging, of naar ondersteuning bij implementatie en opschaling, en u overweegt om hiervoor contact te zoeken met een zorgverzekeraar. Dan is deze website voor u!

Wat kunt u met deze website?

  • Inzicht krijgen in hoe een zorgverzekeraar een idee beoordeelt;
  • Inschatten welke informatie over uw idee de zorgverzekeraar nodig heeft om een goede en eerlijke afweging te maken;
  • Meer leren over de rol van de zorgverzekeraar in het zorgstelsel, en inzicht krijgen of uw idee hierbij aansluit;
  • Partijen vinden die u verder kunnen helpen met uw idee, binnen en buiten de zorgverzekeraar.

Hoe werkt het?

  • Op de pagina Uw idee leert u de vragen kennen die bij de indiening van uw idee door de zorgverzekeraar worden gesteld.
  • Op de pagina De beoordeling van uw idee leert u de vragen kennen die bij het gesprek over uw idee door de zorgverzekeraar worden gesteld.
  • Op de pagina Over de zorgverzekeraar leert u meer over de rol van de zorgverzekeraar, en de belangen die zij heeft bij zorginnovatie.
  • Op de pagina Voorbeelden vindt u vijf casusbeschrijvingen van innovaties in de zorg.
  • Op de pagina Geleerde lessen vindt u tien adviezen
  • Op de pagina Meer informatie vindt u een aantal bronnen en adressen waar u terecht kunt voor informatie en advies.

Wie zijn de partijen achter deze website?

Deze website is ontwikkeld door het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg van hogeschool Windesheim en is mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van Regieorgaan SIA en ZonMw.

De website is ontwikkeld in samenwerking met:

Vragen over deze website? Neem contact op met het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg: ictinnovaties-zorg@windesheim.nl.